Jdi na obsah Jdi na menu

Podzimní schůze včelařského spolku.

2. 12. 2009

Podzimní schůze ZO ČSV o.s. se konala ve stanoveném termínu 27.11.2009.

Na programu byla výplata dotací, zhodnocení včelařského roku, stav a léčení včelstev ohledně roztoče Varroa destructor, nebezpečí výskytu moru včelího plodu, zimní vzorky úlové měli, včelařský kroužek při ZŠ Perálec, webové stránky spolku, volby zástupců ZO ČSV o.s. ,t ermín výroční členské schůze a další důležité skutečnosti.

 

Bylo konstatováno:

  • včelařský rok v návaznosti na počasí nebyl celkem ničím výjmečný. V době, kdy včelstva dorostla do plné síly ustávala snůška květového medu a tudíž rojová nálada nebyla tak intenzívní, jako například minulé dva roky. Medovicový med se vyskytoval v nepříliš hojném množství. Celkové množství medu bylo menší ve srovnání s rokem minulým.

  • podzimní počasí nejprve chladnější (začátek října – matky přestaly klást), posléze až do konce listopadu nadprůměrně teplé, jevilo se ideální pro léčení včelstev fumigací proti varroáze.

  • 2 nová ohniska moru včelího plodu se vyskytla v oblasti Heřmanova Městce

  • vzorky úlové měli – stejná metodika jako v předchozích letech – koncem prosince očištěné úlové podložky do podmetu všech včelstev. Koncem ledna vyjmout, v teplé místnosti usušit a přesít hrubé nečistoty (mrtvé včely, myše apod.), Vzorky do kelímku od jogurtu zakryté textilií, řádně označené, donést na výroční členskou schůzi začátkem února – termín bude upřesněn.

  • včelařský spolek Hluboká je zřizovatelem včelařského kroužku při ZŠ Perálec. V současné době jej navtěvuje 9 členů.

  • byla nabídnuta členům spolku možnost umístění kontaktu s možností specifikace nabídky včelích produktů na webových stránkách

  • na výroční členské schůzi, která se bude konat počátkem měsíce února proběhnou volby do výboru ZO ČSV o.s.. Byl veden dotaz na členy ohledně možného nového složení výboru spolku.

  • připomenuta povinost ze zákona – zasílat aktualizované „Potvrzení o registraci ...“ ČMSCH Hradišťko pod Medníkem.

  • dohodnut předběžný termín výroční členské schůze na 6.2. 2010

 

 

Výbor ZO ČSV o.s.